Retratu


Pagina yaꞌa naniꞌin ni kuaꞌa foto kee ñayii, itavili, kitivii, paisaje, foto ñuu Yutsa toꞌon ya xiꞌin kuaka ka. Ntsaꞌa ni san kini sa vili ka.