En tira ka'nu foto sa ntsa'a ni


Ja'a kuu uu foto ita vili io ñuu ya'a.

Ja'a kuu en ita geraniu

Ja'a kuu en ita geraniu

En ita dalia kuu uvi kolor

En ita dalia kuu uvi kolor

Ita tikada'ia ya'a saj ndo xa'mi xi

Ita tikada'ia ya'a saj ndo xa'mi xi

Itansaka kuaan

Itansaka kuaan

Itansaka moradu

Itansaka moradu